Indeling in tijdperken en Belangrijke feiten bij de Belgische Spoorwegen

Een korte toelichting vooraf

  • De indeling bij het weergeven van belangrijke feiten bij de Belgische Spoorwegen is samengesteld op basis van informatie die verzameld werd uit tijdschriften, boeken en het internet. De indeling in tijdperken is gebaseerd op de NEM-normen (NEM 802B)
  • Sommige feiten hebben betrekking op de internationale samenwerking tussen verschillende landen en spoorwegnetten. Ze worden in deze lijst opgenomen voor zover ze belangrijk zijn voor het opvolgen van de feiten bij de spoorwegen in België
  • De meeste gegevens hebben betrekking op tijdperk III tot op heden. Dit wil echter niet zeggen dat voor 1946 niets gebeurde. Integendeel, alleen werd over deze periode minder informatie verzameld en op systematische wijze bijgehouden We hopen deze informatie geleidelijk te kunnen aanvullen
  • Niet alle vermeldingen zijn even spectaculair. Sommige feiten zijn eerder details en spelen geen enkel belang in de geschiedenis van de spoorwegen. Ze worden wel opgenomen in de tabel omdat ze voor sommigen wel interessant kunnen zijn.
  • Soms bronnen spreken elkaar tegen. Een verschil van enkele jaren voor een zelfde feit komt regelmatig voor. Wij hebben getracht er het beste van te maken. Ook de data voor in- en uit- dienst nemen (en schrapping) zijn niet steeds even duidelijk. Je moet uitgaan dat deze data vaak alleen een periode weergeven en nooit een exact tijdstip willen oproepen.

Deze tabel wordt regelmatig bijgewerkt of verbeterd. Elke rechtzetting of aanvulling is daarom steeds van harte welkom via de contactpagina.

Tijdperk I (1835 tot 1925)

1804

Aanleggen van de eerste industriële spoorweg in de kanonnengieterij van Luik (1804).

1830

Eerste industriële spoorweglijn tussen de steenkoolmijn van Grand-Hornu en het kanaal van Bergen naar Condé (1880 meter, spoorwijdte van 0,90 meter) (1830).

  

Periode Ia (1835-1852)

1834

Oprichten van de 'Nationale Belgische Spoorwegorganisatie' en goedkeuren van een spoornet van 388 kilometer die België verbindt met Frankrijk, Pruisen, Engeland en later met Nederland (1854). (wet van 1 mei 1834). België is het eerste land in de wereld met een (toekomstig) spoorwegnet.

1835

Eerste spoorlijn in België van Brussel naar Mechelen met stoomlocs La Flèche nr nr.1, Stephenson nr. 3 en L'Eléphant nr.4 (5 mei 1935).

1835

In dienst nemen van de eerste Belgische stoomloc Le Belge nr. 6 gebouwd door John Cockerill (30 december 1835).

1837

Uitbreiden van het net tot 556 km (wet van 1837). (559 km in 1843). Secundaire lijnen worden uitbesteed aan particuliere maatschappijen.

1841

Openen van de eerste concessie aan een privé spoormaatschappij tussen Antwerpen en Gent (spoorbreedte 1,151 m).

1842

Bouw van twee hellende vlakken in Luik naar Ans om een hoogteverschil van 110 meter te overbruggen, bediend met kabels, ontworpen door Henri Maus (buiten gebruik in 1860).

1846

Toekennen van verschillende concessies aan Engelse kapitalen, de zogenoemde Engelse periode (1845-1851).

1846

Toekennen van een concessie aan de 'Grande Compagnie du Luxembourg'. In gebruik in 1859 (1873 overgenomen door de Belgische Staat).

1846

Invoeren van het bloksysteem in Brussel met behulp van een telegraaflijn tussen Antwerpen en Brussel.

1848

Toepassen van het (stoom) verdeelmechanisme Walschaert (1844 - 1848).

1849

Verbouwen van L'Eléphant nr.4.

Periode Ib (1853-1870)

1851

Stelselmatig in concessie geven van lijnen door de Staat en oprichten van privé-spoorwegmaatschappijen (1851-1874), de zogenoemde Belgische periode.

1853

Oprichten van het "Comité Consultatif de Chemins de fer, Postes et Télégraphes" (1853).

1858

Overnemen van de eerste privé-maatschappij Bergen-Manage door de Belgische Staat.

1860

Toepassen van de Belpaire-vuurhaard geschikt voor gruiskolen in plaats van cokes (1860).

1862

In dienst nemen van eerste locomotieven met drie gekoppelde assen (later type 30 en 33).

1862

Oprichten Compagnie du chemin de fer Liégeois-Limbourgeois et des prolongements (10 dec 1862), overgenomen door de Belgische Staat in 1896

1864

Oprichten van de 'Grand Central Belge'.

1864

Plaatsen van schermen met kijkvensters en later van een gesloten machinistenhuis (vanaf 1864).

1864

In dienst nemen van stoomloc type 1 voor expresstreinen (1864 - 1922).

1864

In dienst nemen van stoomloc type 28 (1864 - 1931).

1866

Ontwerp en bouw type 51 (1966 - 1961).

1867

Oprichten van Société générale d' Exploitation de chemin de fer (S.G.E.) (1867 - 1878).

1866

Invoeren van een eenvormig bestek voor alle toekomstige vergunningen (1866).

1870

De Staat beheert 863 km spoorlijnen. Privébedrijven exploiteren 2.231 km.

Periode Ic (1871-1898)

1871

Overnemen van talrijke privé spoormaatschappijen door de Belgische Staat door terugkoop in twee fasen (1870-1882 en 1896-1912).

1871

Geleidelijk oprichten van eenheidsgebouwen door de Staatsspoorwegen (1871-1898).

1872

Oprichten van de CEH voor het regelen van het internationaal reizigersverkeer verkeer en de dienstregelingen en samenstelling van de internationale treinen.

1874

Oprichten van de Compagnie Internationale des Wagons-Lits door Georges Nagelmackers (4 december 1874).

1876

Introduceren van de eerste indeling per type voor locomotieven.

1878

In dienst nemen van eerste stoomrijtuig 'Voiture à vapeur Système Belpaire'.

1880

Geleidelijk in dienst nemen van pendeltreinen 'trains-tramways' in de grote steden en opening van een groot aantal stopplaatsen (1880-1900).

1882

Oprichten van een internationale organisatie voor de technische eenheid van de spoorwegen door het uitvaardigen van regels waaraan de spoorlijnen en het rollend materieel voor de internationale doorvoer moeten beantwoorden.

1883

Start van de Oriënt Expresse tussen Parijs en I4 Istamboel (4 oktober 1884).

1884

Oprichten van de Nationale Maatschappij van Buurtspoorwegen (29 mei 1884).

1884

In dienst nemen type 25 (0-6-0) (1884 -1942).

1885

In dienst nemen van het type 6 (later 6bis) (2-6-0) (1884 -1921).

1885

Oprichten van de Nationale Maatschappij van Buurtspoorwegen, N.M.V.B.-S.N.C.V.

1888

In dienst nemen type 12 Columbia (2-4-2) (1888-1922). 12bis (1910-1931).

1888

In dienst nemen type 11 (1888- 1949).

1889

In dienst nemen van de eerste rijtuigen met drie assen van het type "Grande capacité" (GC).

1889

In dienst nemen van drieassige rijtuigen met groot vermogen (1889).

1890

Afsluiten van een Internationaal verdrag CIM voor het goederenvervoer per spoorweg.

1893

Eerste wagens met draaistellen.

1896

Overnemen van de smalspoorlijn van de Maatschappij Antwerpen-Gent.

1896

Geleidelijke overname van een tweede reeks privé-maatschappijen (1896-1912).

1897

In gebruik nemen van Mallet-locomotief nr 940 (1897-1905).

1897

Overnemen van de Grand Central Belge door de Staat. (1-1-1897).

1897

Overnemen van de maatschappij Liégois-Limbourgeois opgericht in 1866.

1899

In dienst nemen van het type 17 (4-4-0 Dunalastair) (1932).

Periode Id (1899-1913)

1900

Invoeren van de livrei donker chocoladebruin voor de stomers van de 'Belgische Staat' (1900-1932). Goude Ketelbanden met zwarte en rode biesjes (rood-zwart-goud-zwart-rood). Tender en cabine (tenderlocs) zwarte en rode biesjes (zwart buitenkant). Cilinderblokken met gouden randen en zwarte en rode biesjes (goud-zwart-rood). Frame en wielen zwart.

1900

In dienst nemen van het type 15 (4-4-2) met diepe vuurhaard (type 14 in 1925, 1948) en 15 met halfdiepe vuurhaard (type 15 in 1925,1959 ).

1900

In dienst nemen type 30 (Bourbonnais) (1932).

1900

Bestellen Amerikaanse Baldwin loc (Mogul) ingezet als type 3.

1900

In dienst nemen van de eerste GCI rijtuigen in groene kleur (Grande capacité d'intercirculation).

1902

In dienst nemen type 32 (0-6-0 met verzadigde stoom, type 44 in 1931, 1949) en 32 S (met oververhitting, type 31 in 1925 en type 41 in 1931, 1959).

1902

In dienst nemen type 18 (afgeleid van het type 17, 1949) en type 18 S (met oververhitter, type 19 in 1925, 1949).

1903

Bouw type 35 (met verzadigde stoom 1928) en 35 S (met oververhitting) (1953).

1904

In dienst nemen type 23 (type 53 in 1931,1966 ).

1904

Oprichten van Ateliers de Constructions Electrique de Charleroi (ACEC) door Edouard Empain.

1905

Bouw en leveren Atlantic type 6 (4-4-2 type 6 in 1925) (1948).

1905

Bouw en leveren type 8 (4-6-0) (1946).

1905

Perfectioneren van de oververhitte stoom en het verhogen van het rendement uitgevoerd door Jean-Baptiste Flamme. .

1906

Overnemen van de Maatschappij van West-Vlaanderen.

1907

In dienst nemen van het type 15 (4-4-2) met oververhitter (type 16 in 1925, 1964).

1908

In dienst nemen van type 18bis (ombouw van 15 machines type 18) (type 20 in 1925, 1948).

1909

In dienst nemen type 9 (4-6-0) (1951).

1909

In dienst nemen type 36 Decapod (2-10-0) (1947).

1910

In dienst nemen eerste reeks type 10(4-6-2), eerste Belgische 'Pacific' stoomlocomotief 'Flamme' (1959).

1910

Start van de bouw van de Noord-Zuidverbinding in Brussel (voltooiing in 1952).

1912

In dienst nemen tweede reeks type 10 (4-6-2) (1957).

1912

Het net van de Staatsspoorwegen is 4.786 km lang. Er zijn nog 275 km in privébezit.

1913

Bouwen 2 exemplaren type 13 (4-6-4) (1931).

1913

De Belgische spoorwegen omvat 4368 km spoor, 78 659 personeelsleden, 4366 locomotieven, 7929 rijtuigen en 87 751 wagens.

1914

Algemene mobilisatie (01 aug 1914).

Periode Ie (1914-1925)

1919

Verdrag van Versailles 28 juni 1919 met bepaling voor overdracht van Duits “wapenstilstand”-materieel als oorlogsvergoeding.

1919

Aankoop ROD (Railway Operating Devisoin) locomotieven type 50 (1966), type 52 (type 58 in 1931,1966 ), type 22 (type 57 in 1931, 1960).

1919

Aankoop type 40 bij US Army Railroads Administration (1964) en type 39 (General Perching, 1924).

1919

Overdracht Duitse wapenstilstand-locomotieven en rijtuigen uit Pruisen, Beieren, Saksen, Baden en Oldenburg waaronder type 64 (P8, 1966), type 66 (S6,1949 ), type 69 (S9,1949) , type 60 (S10,1959 ), type 61 (S101), type 62 (S10², 1960), type 71 (G71, 1949), type 72 (G7²), type 80 (G8, 1948), type 81 (G81, 1966), type 79 (G9, 1939), type 90 (G10), type 74 (G54, 1932), type 93 T9³, type 96 (T12, 1963), type 97 (T14, 1965), type 98 (T16, 1964), type 99 (T13, 1934).

1919

Invoeren van signalisatie met 3 standen op de grote vanuit assen vertrekkend van uit Brussel (1919-1922).

1920

In dienst nemen van type 38 Consolidations gebouwd in USA (1957).

1921

Bouw type 8bis met oververhitting (4-6-0) op basis van type 8 (type 7 in 1925) (7-1: 1954, 7-2: 1955, 7-4: 1962).

1921

Bouw type 33 (2-8-0) (1949).

1921

Bouw type 37 in UK (aantal: 200, type 31 in 1931, 1960) (type 30 in 1941 voor 92 niet omgebouwde locs).

1921

Bijkomende bouw en leveren type 36 (17 exemplaren).

1921

Creatie van RIV-regelement door de Internationale wagenunie voor wederzijds gebruik van wagens in internationaal verkeer.

1921

Creatie RIC-regelement door de Internationale wagenunie voor wederzijds internationaal gebruik en uitwisseling van rijtuigen en bagagewagens.

1922

Creatie van het UIC of de Internationale Spoorwegunie (Union Internationale des Chemins de fer ) voor de coördinatie van de samenwerking tussen de verschillende leden (20/10/1922).

1922

Creatie van het RIC-reglement voor rijtuigen, later ook RIV-reglement voor goederenwagens.

1923

Internationaal verdrag CIV voor het vervoer van reizigers en bagage per spoorweg.

1923

Oprichten van de CEM voor het regelen van het internationaal goederenverkeer.

Tijdperk II (1926 tot 1945)

Periode IIa (1926-1931)

1926

Ontstaan van de NMBSW - SNCFB (Logo BSM-CFB) (wet van 23-07-1926 en KB van 7-08-1926) (Oprichten NMBS).

1926

De groene kleur "Braunschweig" vervangt de bruine kleur op de rijtuigen.

1930

BSM-CFB opschrift wordt geplaatst op de rijtuigen en de wagons.

1930

Overname van de maatschappij Gent - Terneuzen.

1930

In dienst nemen van de eerste Sentinel stoomwagens (stoom- en mechanische spoorauto's).

1930

Bouw eerste drie motorwagens type 600.01 - 600.03 door EVA (Berlijn).

1930

Leveren drie stoommotorrijtuigen S1 - S3 (vanaf 1933 type 500.01 - 500.03) (door Sentinel, Shrewbury, UK).

1930

In dienst nemen type 5 (†1953).

1930

Toepassen van de donkergroene livrei met zwarte randen (ondermeer ketelbanden) en oranje gekleurde biesjes. Frame en wielen in het zwart met rode rand op voetplaat en bufferbalk. Op tender, cabine en cilinderblokken worden de rode biesjes vervangen door oranje. (zie ook schildering 1900). Einde van de chocolade bruine kleur (1932).

1931

Nummering met 3 of 4 cijfers voor de stoomlocomotieven en nieuwe indeling in type nummer.

1931

Invoeren van een eenvormige nummering van het rollend materieel.

1931

Afschaffen lettercode op het machinistenhuis voor de toelaatbare belasting op stoomlocomotieven.

1931

Bouw van Franco locomotief 0-6-2+2-4-2-4-2+2-6-0 (gedemonteerd in 1935).

1931

Verdwijnen van de ovalen registratieplaten op de tenders.

1931

In dienst nemen van de eerste diesel motorstellen.

1931

In dienst nemen van de eerste metalen rijtuigen I1.

Periode IIb (1932-1939)

1932

Invoeren van de tweekleurengroen (lichtgroen/donkergroen) met wit dak op eerste prototypes I1-rijtuigen.

1932

Invoeren van de nieuwe nummering voor de metalen rijtuigen.

1932

In gebruik nemen van de eerste L-rijtuigen (1932 - 1935).

1932

Levering prototype motorwagen type 650 (gebouwd door DEVA Zweden).

1932

Eerste lichtseinen tussen Charleroi en Namen.

1933

In dienst nemen van de eerste K1-rijtuigen (1933 - 1934).

1933

Levering prototype stoommotorwagen type 501(gebouwd door Sentinel, Shrewbury, UK) (schrapping 1945).

1933

Bouw 14 motorwagen type 601 door La Brugoise-Nicaise et Delcuve in La Louvière (schrapping 1962).

1933

De doorgaande automatische luchtdrukrem op goederenwagens wordt veralgemeend. Het beroep van remmer verdwijnt.

1934

Vervangen van de witte dak-kleur door zwart.

1934

Toepassen van de livrei lichtblauw/beige op motorstellen en toekomstige motorstellen.

1934

Vervangen van de tot nu toe gebruikte rechte cijfers door ronde cijfers Amerikaanse stijl.

1934

In dienst nemen eerste motorstel type 652.01 (ex 651.01 en 655.01) gebouwd door Brugoise te Nivelles (schrapping 1958).

1934

Bouw prototype motorwagen type 602 door La Brugoise-Nicaise et Delcuve in La Louvière (schrapping 1946).

1934

Bouw prototype motorwagen type 603 door Ateliers de la Dyle in Leuven (uit dienst 1940).

1934

Bouw motorwagen type 604 door Ganz in Budapast (schrapping 1946).

1934

Bouw motorwagen type 651.01 La Brugoise-Nicaise et Delcuve in La Louvière (schrapping 1956).

1934

Eerste ontwerp van het B-monogram door J. De Roy (nav een wedstrijd).

1935

Eerste elektrische Lijn 25 Brussel-Noord - Mechelen - Antwerpen-Centraal (5 mei 1935), 100 jaar na de eerste stoomrit tussen Brussel en Mechelen.

1935

In gebruik nemen van de eerste M1-rijtuigen (1934-1938).

1935

In dienst nemen van het eerste vierdelige elektrische motorstel AM35 (uit dienst: 1962).

1935

In dienst nemen type 1 zonder biesjes of gekleurde ketelbanden ontworpen door Roul Notesse (aantal: 15 in 1935 + 20 in 1938, 1962).

1935

In dienst nemen type 35 (1951).

1935

Bouw van de eerste Vierendeelbrug over het Albertkanaal.

1935

Vervangen van oranje gekleurde biesjes (1930) door gemsleer gekleurde biesjes op de stoomlocomotieven (1935 - 1955). De zwarte biesjes blijven behouden (zie bruine schildering 1900).

1935

Bouw van prototype stoommotorwagen type 502 door Ateliers Métallurgiques te Nivelles (schrapping 1946).

1935

Bouw prototype motorwagens 605.01 door Les Usines de Braine-le-Comte (schrapping 1946).

1936

Gebruiken van het B monogram.

1936

In gebruik nemen van het eerste driedelig dieselelektrisch stel voor grote snelheden (1936).

1936

Bouw prototype motorwagen type 606.01 door Baume & Marpant uit Morlanwelz (schrapping 1962).

1936

Bouw prototype motorwagen type 607.01 door FUF de Haine-St-Pierre (schrapping 1946).

1936

Bestellen twee motorwagens door Nord Belge A1 en A2 (later type 602 en 610) bij Ganz in Budapest (schrapping 1954).

1936

Toevoegen twee rijtuigen aan de vierdelige motorstellen AM35.

1937

Vervangen van het lichtblauw/beige livrei van de diesel / elektrische motorstellen door koningsblauw/beige

1937

De Franse motorstellen TAR verzekeren dagelijks de verbinding Parijs-Brussel en Parijs-Luik Guillemins (mei 1937)

1938

Wijzigen van de benaming NMBSW / SNCFB naar NMBS / SNCB.

1939

In dienst nemen type 12 (apr 1939) (29 juli 1962) zonder biesjes of gekleurde ketelbanden maar met gemsleer gekleurde horizontale sierbanden, ontworpen door Roul Notesse. Onwerp van de carrosserie door André Huet.

1939

Blauwe wimpel: wereldrecord snelste reizigers stoomtrein met het type 1202 tegen 165km/u (12 juni 1939) De blauwe wimpel is nooit officieel toegekend omdat de recordpoging niet in reguliere dienst gevestigd werd.

1939

Einde van de toepassing RIC – RIV (wegens de oorlog).

1939

In dienst nemen van 56 tweeassige motorwagens type 622 (in 1941: type 550 en 551) (in 1947: type 551) (eerste levering in 1938) (1962).

1939

In dienst nemen 6 motorwagens type 608.01 - 608.06 (1967).

1939

In dienst nemen van 6 vierassige motorwagens type 609 (609.01 - 609.06) (1942: type 552) (eerste levering in 1938) (1962).

1939

Bouw twaalf motorwagens type 652.10 - 652.22 (in 1946 type 620) door Usines de Braine-le-Comte (juli 1968).

1939

Bouw drie motorwagens type 653 door Brugoise (schrapping onbekend).

1939

Bouw drie motorwagens type 654 door Baume et Marpant (februari 1966).

1939

Bouw motorwagen type 655 door Baume et Marpant (augustus 1965).

1939

Bouw motorwagen type 656 door Baume et Marpant (juli 1945).

1939

Bouw zes motorwagens type 653.1 (later type 670) door Brugoise en AFB (1966).

1939

Bouw 8 motorstellen AM39 (228.001-228. 008, later 001 - 008) BAB-BD ( 1978).

Periode IIc (1940-1945)

1940

Overname van de maatschappij Nord Belge (10 mei 1940).

1940

Overnemen locomotieven Nord Belge: type 77 (1948) en type 92 (Nord 180 unités, 1949), type 89 (NB 631-636, Nord 040 TA, 1949), type 87 (ex NB 128 en 131), type 22 (NB 321-330, 334-345, 351-362, 1950), type 24 (Revolver NB 51-64, 1953), type 94 (NB 381-386, Nord 232TA, 1951), type 48 (NB 421-455, Nord 140A, 1952), type 99 (Nord 050 TD, 1957), type 76 (NB 701-710, ROD Mac Donalds, 1948), type 49 (NB 81-85, ex Badense VIb 2-6-2, 1948), type 91 (NB 681-686, ex Badense klasse Xb 0-8-0,1949 ), type 95 (NB 91-93, ex Pruisische T12, later type 96, 1956), type 74 (NB781-785, ex G71, later type 71), type 75 (ex G7², later type 72, 1950), type 23 (Ravachol NB 1-5, niet in dienst genomen).

1940

In gebruik nemen van zes W-restaurant rijtuigen (Wagon Lits) (1940 - 1943).

1941

In dienst nemen type 78 (SNCF 040 D, ex G81), type 2 (SNCF 140 B, ex Perching), type 3 (SNCF Nord 140 C), type 4 (SNCF Sud Est 140 G).

1941

In dienst nemen van 50 motorwagen type 553.01-25 en type 554.01-25 (later in 1947 553.01 -50) (later in 1971 reeks 49) (levering 1941) (1971).

1942

In dienst nemen type 68 (SNCF Sud-Quest 141 TB) voor 6 maanden, type 70 (SNCF Sud-Est 040 TB).

1943

Type 13 en 23 (SNCF Est 230 A), type 78 (SNCF 040 D, ex G81).

1944

Inzet locomotieven van de British War Departement (0-6-0 T, 2-8-0, 2-10-0) en U.S. Army Transportation Corps (0-6-0 T, 2-8-0) (okt 1944) .

1944

In dienst nemen van het type 25 (1959) zonder biesjes of gekleurde ketelbanden.

1944

Overname Duitse locomotieven als: type 29 (2 x BR 56, ex G8², type 82 in 1946), type 34 (2 x BR 58, ex G12, type 83 in 1946), type 39 (1 x BR 39, ex P10, type 67 in 1946), type 59 (1 x ex BR 89), type 64 (1 x ex BR 38, P8), type 81 (13 x ex BR55), type 90 (10 x ex BR 57, G10, 1953), type 28 (3 ex BR 52 met kondenstender, later type 27), type 25 (11 ex BR 50UK).

1945

In dienst nemen van het type 26 zonder biesjes of gekleurde ketelbanden (1963).

1945

Invoering van het monogram B op de internationale rijtuigen.

1945

Opeisen van het achtergebleven Duits materieel in België.

1945

Schilderen van de nummers op de stomers in bleekgeel (chamois) in een zwart ovaal.

1945

Schilderen van de uitholling van de koppelstangen en van de boorden van de voetplaat in het rood.

1945

Schrappen van het prototype van de stoommotorwagen type 501 na een bombardement in 1944 (uit dienst in 1933).

1945

Schrappen van het type 656 (juli 1945) (uit dienst in 1939).

1945

Schrappen van het prototype motorwagen type 650.

Tijdperk III (1946 tot 1971)

Periode IIIa (1946-1956)

1946

In dienst nemen van het type 29 (1966) zonder biesjes of gekleurde ketelbanden.

1946

Hernummeren met 5 cijfers van het tractiematerieel, vaak met een punt tussen de eerste twee cijfers en de rest.

1946

Indeling met typeaanduiding van het NMBS goederenmateriaal (officieel vermeld op de wagens vanaf 1964).

1946

Toepassen van een coherent nummerstelsel op de ex rijtuigen van de Deutsche Reichsbahn).

1946

Toepassen van de tweekleurige groene livrei op de motorstellen.

1946

Schrappen van de laatste stoommotorwagen type 500.03.

1946

Schrappen van het prototype van de stoommotorwagen type 502 (uit dienst in 1935).

1946

Schrappen van het prototype van de motorwagen type 602 (uit dienst in 1934).

1946

Schrappen van het motorrijtuig type 604 (uit dienst in 1934).

1946

Schrappen van het prototype motorwagens 605.01 (uit dienst in 1935).

1946

Schrappen van het prototype van de motorwagen type 607.01 (uit dienst in 1936).

1946

Bouw van het motorstel AM46 (228.009, later 009) AB+BD (onbekend).

1946

Toepassen van twee tinten groen op alle motorwagens zonder gele zichtbaarheidsstrepen (Donkergroen Levis 30 en lichtgroen Levis 33). Gele zichtbaarheidstrepen ingevoerd in 1948.

1948

Hernemen van RIC - RIV (opgestart in 1921).

1948

Overname van de privé maatschappij Compagnie de Chimay (1 feb 1948) en overname locomotieven 781 - 785 (ex G71) ingedeeld in het type 71.

1948

Overname van de exploitatie van de spoorlijn Mechelen-Terneuzen (maatschappij overgenomen in 1930) (19 jan 1948). Overname locomotieven 7951, 7954, 7955 en ingedeeld in het type 46.

1948

Oprichten van CIRI (Commission Internationale de Recensement et d'indentification de matériel férroviaire). Door westerse spoormaatschappijen opgericht voor inventarisatie van vreemd materieel op het eigen net.

1948

Het NMBS-netwerk is met een lengte van 5.034 km het dichtste ter wereld.

1949

Oprichten van de organisatie Interfrigo met juridische zetel in Brussel en logistieke zetel in Basel. Organisatie staat in voor de ontwikkeling van internationale transporten onder geleide temperatuur (30 oktober 1949).

1949

Leveren van de eerste elektrische locomotieven type 101 (5 juli 1949 - 29 nov 1949) (later reeks 29 - uit dienst in 1984).

1949

In dienst nemen van de prototypes type 121 (december 1949) (uit dienst in januari 1967).

1949

Invoeren van de nummering met 6 cijfers op de elektrische locomotieven.

1949

Elektrificatie Lijn 124 Brussel-Zuid - Charleroi-Zuid.

1950

Repatriëren van het achtergebleven materieel na de 2de wereldoorlog in België, ook oorlogsbuit genoemd.

1950

In dienst nemen van de prototypes type 120 (later reeks 20 en reeks 28) (1950) (uit dienst in 1998).

1950

Bouw van 25 motorstellen AM50 (228.010 - 228.034, later 010 - 034) door La Brugeoise, Nicaise en Delcuve (uit dienst: onbekend).

1950

Elektrificatie Lijn 26 baanvak Schaarbeek - Linkebeek, Lijn 27 Brussel-Noord - Mechelen - Antwerpen-Centraal, Lijn 27A baanvak Antwerpen-Centraal - Y Schijn, Lijn 27B Y Weerde - Y St-Katelijne-Waver.

1951

Verschijnen van gele banden om de veiligheid van het tractiematerieel te verbeteren.

1951

In gebruik nemen van de I2 rijtuigen waarvan 38 A2B6 en 12 C11.

1951

Oprichten van de EUROP-pool tussen de DB en de SNCF (1 mei 1951).

1951

Bouw van het motorstel AM51 (228.501, later 501 en 050) (uit dienst: onbekend).

1952

Afschaffen van de eerste klasse in de binnenlandse dienst (18 mei 1952).

1952

Inhuldigen van de Noord-Zuid verbinding in Brussel (04-10-1952).

1952

In dienst nemen van 20 motorwagens type 554 (later in 1971 reeks 46) (levering 1952-1953) (uit dienst in 1988).

1952

Aanduiden van de ex WD 213-218 diesellocs als type 230 (later als type 231.1) (uit dienst in 1966).

1952

Aanduiden van de ex V36 als type 231.001 (uit dienst in 1967).

1952

Elektrificatie van Lijn 0 Brussel-Noord - Brussel-Zuid.

1953

Oprichten van de Europese wagengemeenschap EUROP voor de gemeenschappelijke exploitatie van een groot aantal wagens dat tot verschillende Europese netten behoort.

1953

Uitbreiden van de EUROP-pool met CFL, DSB, FS, NMBS, NS, ÖBB, EdS (Eisenbahnen des Saarlandes) en SBB (15/03/1953).

1953

Leveren en in dienst nemen van K2-rijtuigen (1953 - 1954).

1953

Bouw van 15 motorstellen AM53 (035-044 en 045-049) AB+BD (uit dienst: onbekend).

1954

In dienst nemen van het type 603 (later reeks 43) (30 februari 1954).

1954

Nummeren met 5 cijfers (met punt) op rangeerlocomotieven evolueert naar 6 cijferige nummering.

1954

In gebruik nemen van de eerste diesel rangeerlocomotieven. (?)

1954

In gebruik nemen van de eerste lijndiesellocomotieven met tweekleurige livrei groen (of was dit 1955) (?)

1954

Aanbrengen van gele belijning op motorwagens voor de verhoging van de zichtbaarheid.

1954

Testen van de Amerikaanse diesel GM 1818 US Army (21 april 1954).

1954

Leveren van het type 270 (later reeks 70) (mei 1954) (uit dienst in 2001).

1954

Bouw van vier prototypes M2-rijtuigen (nrs 63301 tot 63304).

1954

Leveren van het type 122 (later reeks 22) (1954).

1954

Leveren van het type 604 (later reeks 44) (8 november 1954) (uit dienst in 2002).

1954

Bouw aanhangrijtuigen type 732.

1954

Schrappen motorwagens 610.01 en 610.02 (uit 1936).

1954

Begin van de standaardisatie van het goederenwagenpark volgens de UIC-normen (1954).

1954

Leveren van de eerste loc type 201.001 (later reeks 59) (22 december 1954) (uit dienst 1988 en definitief in 2002).

1954

VT 08 van de DB verzekert eerste expressrein Saphir tussen Dortmund en Oostende (23 mei 1954). De livrei is rood en zwart.

1954

Bouw 79 motorstellen AM54 (228.050 - 228.128, later 050 - 128) AB+BD ((uit dienst: onbekend).

1954

Elektrificatie Lijn 36 baanvak Brussel-Noord - Leuven, Lijn 50 baanvak Aalst - Denderleeuw, Lijn 50A Brussel-Zuid - Oostende, Lijn 51 baanvak Brugge - Blankenberge.

1955

In dienst nemen van het type 602 als SABENA motorwagen (later reeks 43) (11 januari 1955).

1955

In dienst nemen verbinding Brussel-Centraal en Station Melsbroek (luchthaven) (22 mei 1955) (Brussel-Luchthaven 29 mei 1960, en Brussel-Nationale-Luchthaven 27 mei 1979). Uitbating door Sabena.

1955

Leveren eerste type 202 (later reeks 52) (maart 1955) (?) (uit dienst 2003).

1955

Leveren eerste type 203 (later reeks 53) (29-04-1955) (?)

1955

Leveren van het type 605 (later reeks 45) (30 april 1955).

1955

Berekenen van het vermogen door nieuwe formule UIC (fiche nr 630) (15 maart 1955).

1955

Bouw van 10 aanhangrijtuigen type 734.

1955

Leveren en in dienst nemen 20 R-rijtuigen.

1955

Leveren van de eerste loc type 250.0 (later reeks 84) (uit dienst 2005). (8441 toegevoegd aan historisch patrimonium NMBS).

1955

Verschijnen van nummering met 6 cijfers op de diesellocomotieven.

1955

De sierstrepen op de stoomloc type 12 worden geel.

1955

Invoeren gele nummering op de locomotieven.

1955

Weglaten of vervangen van de gemsleer gekleurde biezen op de stoomlocomotieven.

1955

Toepassen van de uniforme groene livrei op de personenrijtuigen (afschaffen van twee tinten groen (juni 1955).

1955

Toepassen van de uniforme groene livrei op de elektrische motorstellen.

1955

Toevoeging van de gele band die de 2de klasse aanduidt (januari 1955).

1955

Leveren en in dienst nemen eerste loc type 123 (21 november 1955) (later reeks 23) (1955-1957).

1955

Start van herschilderen van het goederen materieel in roodbruin (voordien groen). De wagens die eind 1963 nog niet waren herschilderd en een 7-delig nummer hadden gekregen (vanaf feb 1956), waren afgesteld (aangegeven door een kruis). Het was de bedoeling om ze als dienstwagens te gebruiken en kregen onmiddellijk een UlC-nummer. Enkele kleine pakwagens van het type 4012a (latere type 4012B1) bleven na hun vernummering nog een tijdje in het groen rondrijden. Pas na de demontage van hun uitkijkpost kregen ze de roodbruine livrei.

1955

Uit dienst nemen van de motorwagen type 600.02.

1955

Bouw 38 motorstellen AM55 (228.502 - 228.539, later 502 - 539) B+ABD (uit dienst: onbekend).

1955

Elektrificatie - Lijn 28 Schaarbeek - Brussel-Zuid, Lijn 36 baanvak Leuven - Luik-Guillemins, Lijn 51A Brugge - Zeebrugge.

Periode IIIb (1956-1964)

1956

Oprichten van EUROFIMA voor de internationale financiering van bestellingen van gestandaardiseerd spoorwegmaterieel bestemd voor de gemeenschappelijke exploitatie door de verschillende spoorwegnetten.

1956

Algemene afschaffing van 1ste klas voor internationale treinen (3 juni 1956).

1956

Declasseren (opwaarderen) van tweede en derde klasse naar eerste en tweede klasse (3 juni 1956).

1956

Afwerken elektrificatie van de lijn Parijs-Brussel en oprichting van de Benelux verbinding.

1956

Leveren van dubbele elektrische motorstellen met roestvrij stalen kast volgens het Budd procedé AM56 (228.129 - 228.150, later 129 - 150) AB+BD (uit dienst: onbekend).

1956

Oprichten van Railtour met 4 reisbureaus.

1956

Overgang naar 7 cijfers voor de nummering van de goederenwagen (nota 17 feb 1956). De vernummering zou zes jaar duren (tot ongeveer eind 1961) omdat ze werd uitgevoerd wanneer de wagens een tussentijdse revisie kregen.

1956

De gele nummering met ronde (Amerikaanse) cijfers van goederenwagens wordt wit met rechte cijfers.

1956

Ontdubbelen van de koplampen voor de motorwagens. De enkele koplamp werd vervangen door twee enkele koplampen.

1956

Eerste Auto-Couchette-Express (30 juni 1956) tussen Oostende en München (30 juni 1956).

1956

Schrappen motorwagen type 651.01 (uit 1934).

1956

Leveren type 272 (later reeks 72) (? 1956) (uit dienst 1985).

1956

Leveren type 252.0 (later reeks 85) (? 1956) (uit dienst 2002).

1956

Leveren type 253 (later reeks 83) (? 1956) (uit dienst ?).

1956

Leveren type 271 (later reeks 71) (30 juni 1956) (uit dienst 1980).

1956

Leveren en in dienst nemen van 100 K3-rijtuigen (1956 - 1958).

1956

In dienst nemen elektrificatie lijn Brussel-Luxemburg.

1956

Eerste autoslaaptrein in Europa tussen Oostende - München.

1956

Elektrificatie Lijn 50 baanvak Gent-St-Pieters - Y Ledeberg, Lijn 53 baanvak Mechelen - Leuven, Lijn 130 baanvak Namen, Jemeppe-Sur-Sambre, Lijn 139 baanvak Waver - Ottignies, Lijn 144 Gembloux - Jemeppe-Sur-Sambre, Lijn 161 Schaarbeek - Namen, Lijn 162 Namen - Sterpenich (- Luxemburg).

1957

Oprichten van de TEE met de Start van de TEE verbindingen (2 juni 1957).

1957

Verschijnen van de TEE livrei rood en beige (crème) met gebruik van Franse RGP motorstellen (tot 1965) (2 juni 1957).

1957

De VT 08 van de DB verzorgt de eerste TEE dienst. De livrei is rood en zwart.

1957

Start TEE 30/31 'Edelweis' tussen Zurich - Brussel - Amsterdam (02 juni 1957) met vierdelige motorwagen Ram van de NS en SBB.

1957

Start TEE 103/148 'L'Ile de France' tussen Parijs - Brussel - Amsterdam (02 juni 1957) met SNCF RGP motorstellen X2771 - X2781 (tot 1965).

1957

Start TEE 75/74 'Saphir' tussen Dortmund en Oostende (02 juni 1957) met DB VT 11.5.

1957

Start TEE 185/168 'Molière" tussen Parijs - Namen - Luik - Dortmund met VT 08 van de DB (eind 1957 met VT 11.5) (02 juni 1957).

1957

Start TEE 125/128 'Etoile du Nord' tussen Parijs Brussel - Amsterdam met NS/SBB Ram (02 juni 1957).

1957

Start TEE 145/108 'Oiseau Bleu' tussen Parijs en Brussel met NS/SBB Ram (02 juni 1957).

1957

Start TEE 155/190 'Parcifal' tussen Parijs - Namen - Luik - Dortmund met SNCF RGP 825 (03 oktober 1957).

1957

In dienst nemen van de treinstellen 'Benelux type 57' in blauwe NS livrei met gele band.

1957

Start van de Beneluxdiensten met Benelux Hondekop (29 sep 1957). NS (1201 tot 1208) en NMBS (220.901 tot 220.904). (einde 30 mei 1987).

1957

In dienst nemen van type 204 (25-01-1957) (uit dienst 2003).

1957

In gebruik nemen van 12 tweespanningslocs type 122.2 (122.201 - 122.212) (1956-1957).

1957

Oprichten van de vereniging Eurofima.

1957

VT 11.5 van de DB vervangt de VT 08 als TEE Saphir.

1957

Overdracht van het type 630.01 aan de werkplaats Schaarbeek (later reeks 40) (15 mei 1957).

1957

Elektrificatie Lijn 12 Antwerpen-Centraal - Essen - Roosendaal, Lijn 139 baanvak Leuven - Waver.

1958

Afronden van de volledige nationalisering van het spoornet gestart in 1926 n.a.v. de oprichting van de NMBS.

1958

Monteren van dempers op de schoorsteen bij sommige types stoomlocomotieven.

1958

123.083 naar 124.001 (later reeks 24) na inbouw nieuwe elektrische installatie en overbrenging (1958). In dienst 1959.

1958

Wereldtentoonstelling Expo 58 op de Heizel in Brussel.

1958

Vervangen van de VT 08 door de in dienst neming van Duitse VT 115 treinstellen (tot in 1979).

1958

Uit dienst nemen eerste motorstel type 652.01 (ex 651.01 en 655.01) (uit 1934).

1959

Laatste rit stoomloc type 10 (23 januari 1959).

1959

Leveren van eerste M2 rijtuig van 620 rijtuigen (bestellingen 1958 - 1960) (23 jan 1958).

1959

Bouw prototype M3.

1959

Ombouw 123.083 naar 124.001.

1959

Elektrificatie Lijn 130 baanvak Jemeppe-Sur-Sambre - Charleroi-Zuid.

1960

In dienst nemen van het type 125 (1960-1961) (later reeks 2501-2522).

1960

Leveren en in dienst nemen van de eerste M3-rijtuigen (10 mei 1960).

1960

Leveren en in gebruik nemen van de 40 I3-rijtuigen.

1960

Leveren type 260 (later reeks 80) (? 1960) (uit dienst 2002).

1960

In dienst nemen van het type 232 (later reeks 92) (juni 1960) (uit dienst 2001).

1960

Levering type 252.1 (later reeks 84 8461-8470) (oktober 1960) (uit dienst 2005).

1960

Bouw prototype I4-rijtuig.

1960

In dienst nemen medisch rijtuig ex M1c (42 087).

1960

In dienst nemen meetrijtuig (ex A tussenrijtuig AM35).

1960

Elektrificatie Lijn 21 Landen - Hasselt.

1961

Eerste TEEM verbinding (TEE goederen).

1961

Officieel buiten dienst stellen van houten rijtuigen.

1961

In dienst nemen type 230 (1 april 1961) (230.01 - 230.10 - later reeks 90 (1971) en reeks 91 (vanaf 1976) - uit dienst 2003).

1961

Testen prototype type 261 (later reeks 81) (april 1960) (einde 1975).

1961

In dienst nemen van de eerste loc type 205.001 (later reeks 55) (26 mei 1961) (uit dienst 2009).

1961

In gebruik nemen eerste prototypes type 212.001 en 212.101 (later reeks 62/63) (? 1961).

1961

In dienst nemen van de zes prototypes type 210.001-210.006 (later reeks 6001 - 6006) (juni 1961) (uit dienst 1988).

1961

In dienst nemen van het zes locs type 140 (later type 125.100 en reeks 25) (1961).

1961

In dienst nemen van de eerste loc type 200.001 (later reeks 51) (30 november 1961) (uit dienst 2003).

1961

Leveren en in gebruik nemen I4-rijtuigen (1961 - 1967).

1962

Uitbaten van de eerste locomotieven voor meervoudige spanning- en stroomnetten, locs in staalblauw livrei.

1962

Tweekleurige livrei op de één-spannings-elektrische locs wordt vervangen door de donkergroene schildering.

1962

In dienst nemen eerste prototype type 211 (later reeks 64) (april 1962) (uit dienst juni 1983).

1962

Leveren type 222 (later reeks 66 en 71) (mei 1962).

1962

Uit dienst nemen van de AM35 (20 augustus 1962).

1962

Leveren eerste loc type 150 (later reeks 15) (1962-1963) (?)

1962

Schrappen van de laatste twee motorwagen type 601 (in dienst1933).

1962

Schrappen prototype motorwagen type 606.01 (uit 1936)

1962

Leveren type 250.1 (later reeks 84) (december 1962) (uit dienst 2005).

1962

Bouw 60 motorstellen AM62 (228.151 - 228.210, later 151 - 210) B+ABD (uit dienst: 2013).

1962

Einde van de rijtuigen type P (GCI) en type X (ex Duitse rijtuigen met drie assen).

1962

Uit dienst nemen motorwagens type 551 (kleine Brossel) (°1939).

1962

Uit dienst nemen van de motorwagens type 552 (ex 609) (°1939).

1963

Uit dienst nemen motorwagens type 552.

1963

In dienst nemen type 230.1 (juli 1963) (230.101 - 230.150 - later reeks 91 - uit dienst 2003).

1963

In dienst nemen Inspectierijtuig (ex AM35).

1963

Bouw 40 motorstellen AM63 (228.211-228.250, later 211 - 250) B+ABD (uit dienst: 2013).

1963

Elektrificatie Lijn 26 Linkebeek - Halle, Lijn 96 Brussel - Quévy grens, Lijn 97 Mons - St-Ghislain.

1963

In dienst nemen van het inspectievoertuig 901, later spoortractor type 2 met nr. 205 (38.025.205.60) gebouwd op chassis van motorwagen 511.30 (22 aug 1963).

1964

Begin van de opknapbeurt van de kleuren van de diesels 201, de livrei wordt groen met een beetje geel.

1964

Leveren en in gebruik nemen van 11 rijtuigen TEE A8 Tu.

1964

Verschijnen van getrokken TEE treinstellen en van PBA-TEE rijtuigen in inox (31 mei 1964).

1964

Aanduiden van UIC nummering op het goederen materieel à loopt door tot 1968/69 (1/10/1964).

1964

Aanduiden van het goederenmateriaal met (UIC) lettercode (links) naast een type aanduiding (rechts).

1964

Markering met witte bol voor de letteraanduiding van elke hernummerde goederenwagen.

1964

In dienst nemen van het type 210 (later reeks 60) (juni 1964). (nrs. 210.007 tot 210.091, later 6007 - 6091) (uit dienst 1988).

1964

Leveren 5 prototypes type 126 (126.001-126.005) (later reeks 26).

1964

Elektrificatie Lijn 106 Lembeek - Clabecq, Lijn 115 Clabecq - Tubize, Lijn 130A Charleroi - Erquelinnes grens.

1964

Alle goederenwagens waren roodbruin geschilderd. Bruin voor de TAC autotransportwagens en wit voor de ketelwagens. Het type 10OOHO was in

oranje en werd verhuurd werden aan Sitrans (later bruin en grijs).

1965

Uit dienst nemen van de motorwagens 551 (kleine Brossel).

1965

In dienst nemen van het prototype type 213 (later reeks 65 en 75) (maart 1965) (uit dienst ?).

1965

Uit dienst nemen type 655 uit 1939 (augustus 1965).

1965

In dienst nemen type 210 uitgerust met elektronische vermogensregeling met 210.201 - 210.215 (later reeks 61, 6101 - 6115) (6 mei 1965) (uit dienst 1988).

1965

Leveren type 262 (later reeks 82) (november 1965) (uit dienst 2010).

1965

Leveren type 273 (later reeks 73) (? 1965) (uit dienst 2009).

1965

In dienst nemen meetrijtuig (ex DR 1919).

1965

Bouw 20 motorstellen AM65 (228.251 - 228.270, later 251 - 270) B+ABD (uit dienst: onbekend) als eerste met dubbele frontlichten (uit dienst 2013).

1965

De container doet zijn intrede in het goederenvervoer.

Periode IIIc (1965-1970)

1966

Eerste omkeerbare trekduw treinstel met M1 rijtuigen op de lijn Verviers-Spa (25-09-1966).

1966

Einde stoomtractie Ath-Denderleeuw met 29.013 (20-12-1966).

1966

Eerste viersstroomloc (mecrsysteemloc) type 160 (reeks 16) in dienst (1966).

1966

Schrappen laatste motorwagen type 654 (uit 1939) (februari 1966).

1966

Schrappen motorwagens type 670 (ex 653.1).

1966

Elektrificatie Lijn 37 Liège - Hergenrath grens.

1966

Oprichten Interferry NV door de NMBS en door de Société Belgo-Anglaise des Ferry-Boats (1 november 1966).

1967

In gebruik nemen van de I5-rijtuigen.

1967

Bouw en in gebruik nemen van 5 MU-slaaprijtuigen (nrs 4792 tot 4796) (1967). Terug naar CIWL (2004). Verkocht aan EETC (2003-2004).

1967

Verdwijning van de stoomtractie met pv 209van 29 maart 1967 (20 april 1967).

1967

Inzet 64.045 (stelplaats Doornik) voor Koniklijke trein van Leopold II in Oostende (10 juni 1967).

1967

Ontstaan van Post motorstellen op basis van de AM 1935, livrei felrood (uit dienst: onbekend).

1967

Locomotieven 140.001 -140.006 worden verbouwd tot 125.101 - 125.106 (1967-1968) later 2517 tot 2522 (1970) en 2553-2558 (1974).

1967

Uit dienst nemen prototypes type 121 (januari 1967) (in december 1949).

1967

Schrappen laatste motorwagens type 608 (uit 1939).

1967

Uit dienst nemen type 231.001.

1967

Bouw 40 motorstellen AM66 (601-640) B+ABD (uit dienst: onbekend).

1967

Ombouw 8 vierledige motorstellen AM35 naar tweeledige poststellen (uit dienst: onbekend).

1967

Oprichten van Intercontainer, een samenwerkingsverband tussen de belangrijkste Europese spoorwegmaatschappijen internationaal voor het vervoer van containers (5 december 1967).

1968

Omvorming van de loc 124001 voor hoge snelheidstesten en toevoeging van verschillende stroomlijn kappen.

1968

Introductie van de UIC nummering op rijtuigen voor de internationale dienst.

1968

In gebruik nemen van het eerste autonome poststel APT AM35 reeks 09 (221.801 - 221.808, 1974: 951-958, 1986: 001-008) (maart 1968) (uit dienst onbekend).

1968

Aanbrengen van een rood/gele schildering op de groene motorwagen.

1969

Schrappen motorwagen type 620 (uit 1939).

1969

In dienst nemen type 126.100 (later 2606-2635) (1969-1972).

1969

Start ombouw 200.001 naar 200.101. In dienst in 1972 als 5001.

1970

Verschijnen van een nieuwe groene livrei met gele lijnen, livrei 70 genoemd (1970 - 1980).

1970

Invoeren van nieuwe livrei rood en geel voor de motorwagens.

1970

Elektrificatie Lijn 125 Liège - Namur.

1970

Geleidelijk invoeren van dubbele frontlampen op alle locomotieven (1970 - 1980).

1970

Invoeren van nieuwe livrei rood en geel voor de motorwagens.

1970

Elektrificatie Lijn Antwerpen (Berchem) - Sint-Niklaas en in gebruik nemen Kennedytunnel in Antwerpen.

1970

Bouw 6 motorstellen AM70 (595-600, ex 851-856) B+ABD (uit dienst: onbekend).

1970

Bouw 22 motorstellen AM70 JH (641-664) B+ABD (uit dienst: onbekend).

1970

Elektrificatie Lijn 125 Liège - Namur.

Tijdperk IV (1971 tot 1990)

Periode IVa (1971-1981)

1971

Nieuwe nummering met 4 cijfers voor het tractie materieel (1 januari 1971).

1971

Introductie van de UIC nummering op rijtuigen voor de binnenlandse dienst.

1971

Leveren van zes dubbele Sabena motorstellen, blauwe livrei met witte lijnen nrs 851 - 856 (9 feb - 19 apr 1971) (595 - 600 vanaf 7 okt 1980).

1971

Bouw 12 motorstellen AM70 TH (665-676) B+ABD (uit dienst: onbekend).

1971

Elektrificatie Lijn 36C Y Zaventem - Luchthaven (1 mrt 1971), Lijn 44 Pepinster - Spa Géronstère.

1971

Uit dienst nemen van de motorwagens reeks 49 (4901 - 4911) (ex type 553) (°1939).

1972

In dienst nemen prototype 5001 in staalblauw met witte lijnen (14 juni 1972) tot 1976 (terug als 5101 op 27 nov 1980).

1972

In dienst nemen twee medische rijtuigen (ex AM35).

1972

Bouw 30 motorstellen AM73 (677-706) B+ABD (uit dienst: onbekend).

1973

De rijtuigen van het reisbureau Railtour worden in een specifiek livrei geschilderd (Railtour II).

1973

Leveren en in gebruik nemen zes slaaprijtuigen T2. (1973 - 1974). (Uit dienst apr 2009). Verkocht aan Bulgarije (2009).

1973

Omvorming van de HV I4 voor de Benelux dienst, blauwe livrei met gele lijnen.

1973

Levering van de eerste loc reeks 18 (1973-1975). In dienst januari 1984.

1973

Ombouw 2401 naar 2383.

1973

Hernummeren reeks 20 (ex type 120) naar reeks 28 (2801-2803).

1973

In dienst nemen 4 Expo-rijtuigen (4 ex I1C11) (1973-1976).

1973

Bouw 24 motorstellen AM74 (707-730) B+ABD (uit dienst: onbekend).

1973

Elektrificatie Lijn 59 St-Niklaas - Gent.

1974

Reeks 16 (1601) rijdt tot Spiez in Zwitserland in opdracht van het reisbureau Railtour (13 mei 1974).

1974

Reeks 16 (1602) rijdt als Freccia del Sole" tot Spiez (1 juni 1974 tot 31 aug 1974).

1974

Verschijning in ons land van de motorwagens CFF RAe op sommige TEE verbindingen (tot 1982).

1974

Ombouw 2517-2522 naar Benelux reeks 25.5 (2551-2558) met blauwe NS livrei (7-01-74 tot 28-06-74).

1974

In dienst nemen van de trekduw Benelux treinstellen met 25.5, Plan D stuurstand, Plan W en I4 rijtuigen (26-05-1974).

1974

Ombouw 2401 (ex 124.001) naar 2383.

1974

Leveren en in gebruik nemen 6 bijkomende TEE-rijtuigen A8 Tu.

1974

In dienst nemen Bar Dancing (ex I1b8).

1975

Oprichten van de pool TEN (Trans Europ Nuit).

1975

Schilderen van gele lijnen in “Z” vorm voor zichtbaarheid op de rangeer locomotieven.

1975

Verschijnen van de oranjegrijze livrei op de viervoudige AM75.

1975

Levering van de eerste loc reeks 20 (9 sept 1975) (1975-1978).

1975

Einde reeks 81 (schrapping 1980) (in dienst 1961).

1975

Uit actieve dienst reeks 71 (ex type 271) (in dienst 1956) (laatste schrapping 30 aug 1980).

1975

In dienst nemen zes generatorwagens ex D (1933-1935) (906-911).

1975

In dienst nemen cinemarijtuig (ex AM39).

1975

Bouw 44 motorstellen AM75 (175:801-820, 1976: 821-832, 1977:833-844) B+B+B+AD (uit dienst: onbekend).

1975

Opening Lijn 161D Ottignies - Louvain-la-Neuve-Université.

1976

50ste verjaardag NMBS (23-07-1976).

1976

In dienst nemen van de 55 met elektrische verwarming, livrei 70 met oranje lijn.

1976

Eerste testen met gele livrei op elektrische locomotieven met zebraschildering op 2376 (februari 1976).

1976

Inbouw generator voor elektrische verwarming in reeks 55 (5540)(23-03-1976).

1976

Toevoeging van een doorlopende gele lijn op de Benelux locomotieven 25.5.

1976

Ombouw prototypes 2601-2605 naar serie-uitvoering.

1976

Gele proefschildering op 5142 (28 augustus 1976).

1976

Testen aangepaste geelblauwe livrei op 2604 (31 december 1976).

1976

Elektrificatie Lijn 31 Liers - Ans, Lijn 34 Liers - Liège Guillemins.

1977

Eerste gele standaardschildering op 1501 (13 maart 1977).

1977

Eerste diesel locomotieven in geel/groene (gele) livrei op 6073 (29 juni 1977).

1977

Leveren reeks 74 (augustus 1977) (einde 2014).

1977

Verschijnen van de oranje livrei met witte band op de internationale rijtuigen.

1977

Verschijnen van de eerste rijtuigen met livrei in bordeaux met witte band.

1977

Leveren en in gebruik nemen DMS bagagerijtuigen (1977 - 1978).

1977

Op de reeks 55 met elektrische verwarming met groen en oranje lijn wijzigt de lijn in blauw.

1978

Gele livrei met blauwe lijn op sommige 55’ers met elektrische verwarming.

1978

In dienst nemen van M2 trekduw diesel tussen Oostende - Kortrijk en Antwerpen - Neerpelt.

1978

In dienst nemen Bar Dancing (ex DMS Pw).

1978

In dienst nemen vijf rijtuigen voor hulptreinen (ex I1c11).

1978

Bouw 26 motorstellen AM78 (731-756) B+ABD (uit dienst: onbekend).

1979

In dienst nemen van de eerste Bolle Neus met vlottende cabine (5306) (1 februari 1979).

1979

Verschijnen van de eerste I4 Railtour Budget rijtuigen, groene livrei (Railtour II).

1979

In dienst nemen van de eerste M4 rijtuigen (1979-1984).

1979

Elektrificatie Lijn 117 Braine-le-Comte - Luttre.

1979

Overname van de uitbating van de verbinding luchthaven - Brussel door de NMBS (voordien Sabena) (27 mei 1979).

1980

Nieuwe UIC codering op het materieel van de Europese spoorwegmaatschappijen (01-01-1980 tot 31-12-1984).

1980

Weglaten van witte bol voor de letteraanduiding voor elke hernummerde wagen.

1980

Toepassen van de livrei staalblauw/geel op de elektrische locomotieven (eerst met slabbetje) (eerst op 2629) (07/06/1980).

1980

In dienst nemen reeks 71(7103) (ex reeks 66, ex type 222) (december 1980).

1980

Elektrificatie Lijn 116 Manage - La Louvière-Centre.

1980

Elektrificatie Lijn 118 La Louvière-Centre - Mons.

1980

Hernummeren en ombouw van ex Sabena treinstellen 851 - 856 in 595 -600 (7 okt 1980).

Periode IVb (1981-1990)

1981

Invoeren van de bordeaux livrei voor de M4 en de AM Break motorstellen.

1981

Eerste proefrit TGV, en TGV haalt snelheid van 380 km/u.

1981

Levering reeks 27 (1981-1984).

1981

In dienst nemen van de M2 trekduw elektrisch op de verbinding Antwerpen- Aarschot- Leuven (11 jan 1981).

1981

In dienst nemen meetrijtuig (ex DMS Pw).

1981

Bouw 140 motorstellen AM80 Break (1981:301-335, 1981: 336-370, 1983: 371-440) B+B+AD (uit dienst: onbekend).

1981

Elektrificatie Lijn 15 Antwerpen - Lier en Lier - Hasselt, Lijn 16 Lier - Aarschot, Lijn 35 Leuven - Aarschot - Hasselt, Lijn 60 tussen Jette - Dendermonde.

1981

Vernieuwing en elektrificatie Lijn 57 Dendermonde Lokeren.

1982

Invoeren van azuurblauw livrei met gele lijnen op de lijndiesellocomotieven met elektrische verwarming.

1982

Invoeren van een regenboog band op de Railtour rijtuigen (Railtour III).

1982

Inbouw ABC-motor van 1800 pk in 6005 (9 maart 1982) en aanbrengen van een blauw/gele schildering.

1982

In dienst nemen reeks 75 (ex reeks 65, ex type 213) (juni 1982) (in dienst 1965).

1982

In dienst nemen 1 expo rijtuig (ex K1a2b7).

1982

Elektrificatie Lijn 13 : Kontich - Lier / Duffel - Lier, Lijn 24 gedeelte Tongeren - Montzen - 2008: Duitse Grens, Lijn 75 : Gent-Sint-Pieters - Mouscron grens (Lille) (1980 - 1982), Lijn 89 gedeelte Denderleeuw - Zottegem.

1982

De doorlopende gele lijn op de Benelux 25.5 locs wordt onderbroken ter hoogte van de ventilatie roosters.

1983

Uit dienst nemen van de reeks 64 (ex type 211) (juni 1983).

1983

In dienst nemen Lijn 51B (Brugge) Y Dudzele - Knokke.

1983

Elektrificatie Lijn 108 (Haine St-Pierre) Y Mariemont - Binche, Lijn 53 gedeelte Schellebelle - Mechelen.

1983

Uitbreiden van de niet-rokers afdelingen door het omwisselen van de rokers en niet-rokers afdelingen in treinen in binnenlandse dienst (1983 of 1984).

1984

Invoeren van het IC/IR-plan met regelmatige IC/IR verbindingen (03-07-1984).

1984

Invoeren van een integrale blauwe livrei op de slaaprijtuigen I5 .

1984

Schilderen in blauw van de daken van de I4 rijtuigen voor de Benelux dienst.

1984

Leveren en in dienst nemen van 95 I10-rijtuigen.

1984

Leveren reeks 21 (1984-1988).

1984

Uit dienst nemen laatste motorwagens reeks 49 (ex type 553 en 554).

1984

Uit dienst nemen van de motorwagens reeks 40 (ex type 630).

1984

Uit dienst nemen van de laatste aanhangwagens type 732 (9 november 1984).

1984

Uit dienst nemen reeks 29 (ex type 101) (1 december 1984) (in 1949).

1984

In dienst nemen vijf rijtuigen schooltrein (ex I1B11).

1984

Elektrificatie Lijn 29 gedeelte Turnhout - Herentals - (Aarschot), Lijn 49 Welkenraedt - Raeren, Lijn 112 gedeelte Piéton - La-Louvière (1983) en in gebruik nemen verbinding Marchienne-au-Pont - Piéton, Lijn 125A Liège - Flémalle-Haute.

1985

Leveren en in dienst nemen van 130 M5 rijtuigen waaronder ook stuurstandrijtuigen.

1985

Eerste rijtuigen met witte New-Look livrei met rode en blauwe lijn aan de onderkant.

1985

Afleveren Benelux reeks 11.8 (6-11-1985) (1985-1986) ?

1985

Uit dienst reeks 72 (ex type 272) (? 1985) (in dienst 1956). (7209 wordt opgenomen in het historisch patrimonium van de NMBS).

1985

In dienst nemen 11 Expo-rijtuigen (6 ex I1AB, 4 ex D 1934, 1 ex PW RIC).

1985

Restauratie vierledig motorstel AM35 nr.12 op basis van ex poststel AM APT 35.

1985

Elektrificatie Lijn 54 Mechelen - Sint-Niklaas.

1986

Nieuwe livrei voor de I3 slaaprijtuigen (daarna op de I5), donkerblauw met oranje lijnen.

1986

Buiten dienst stellen  van de reeks 43 (ex type 602) (4332 en 4334) (1 maart 1986) (°).

1986

Levering eerste reeks 12 (juni 1986).

1986

Reeks 11 wordt ingezet als Benelux (3 november 1986) met ICR NS rijtuigen.

1986

Alle nog resterende ex-DR rijtuigen worden uit co mmerciële dienst genomen.

1986

Elektrificatie Lijn 66 Brugge - Kortrijk, Lijn 123 Geraardsbergen - Braine-le-Comte, Lijn 140 Ottignies - Marcinelle (Charleroi), Lijn 89 Zottegem - Kortrijk, Lijn 94 Halle - Tournai (1986), Tournai - Froyennes (1982), Froyennes - Franse grens (1993).

1986

Uit reizigersdienst nemen van de reeks 46 (ex type 554) (° 1952) (definitief einde in 1988 als personeelstrein in Montzen Welkenraedt).

1987

De HV I4 Benelux worden terug in het normale wagenpark opgenomen en herschilderd in livrei C1 (oranje).

1987

Uit dienst nemen van de NMBS Benelux Hondekoppen 220 901 - 904 (laatste rit 30-05-1987). Verkoop van 220.902 aan 'Stichting Hondekop' in Nederland (14 jul 2017).

1987

Officieel einde van de TEE (31 mei 1987) en start van de Eurocity-treinen.

1987

In dienst nemen van de I11-rijtuigen op de verbinding Oostende Keulen (31-05-1987).

1987

Uit dienst nemen van de Benelux Trekduw met 25.5 (4 april 1987).

1987

Uit dienst nemen van de reeks 43 (vroeger type 603) (°).

1987

Bouw 35 treinstellen AM86 Duikbril of Sprinter (1981: 901-935, 1989: 936-952) AB+B (ex AB+AB) (uit dienst: onbekend).

1987

Ombouw 15 motorstellen AM54 naar poststellen APT 54 (961-975) (22 juni 1987 - ) (uit dienst: onbekend).

1987

Elektrificatie lijn 140 Ottignies - Marcinelle (Charleroi), Lijn 69 Kortrijk - Poperingen (Franse grens).

1987

In dienst nemen Lijn 140 Ottignies - Marcinelle (Charleroi).

1988

Start IC 91/90 'Vauban' tussen Brussel - Basel - Milaan (29 mei 1988) (einde 2 apr 2016).

1988

In dienst nemen van de AM APT 54 Post motorstellen in rood en wit (11 juli 1988) (laatste uit dienst dec 2003).

1988

Buiten dienst stellen van de Benelux Hondekoppen in Nederland inclusief de verhuurde Belgische stellen 903 en 904 (feb 1988).

1988

Voorlopig buiten dienst stellen van de reeks 59.

1988

Buiten dienst stellen van de reeks 60/61 (1 dec 1988) (laatste dienst op 8 juli 1988) (6005 uit dienst in april 1989). Nr. 6041 opgenomen in het historisch patrimonium van de NMBS. 6086 ondergebracht bij CFV3V. Nrs 6077 (210.077) en 6106 zijn overgenomen door het TSP.

1988

Elektrificatie Lijn 90 gedeelte Dendeleeuw - Geraardsbergen - Ath - Jurbise (1986 - 1988).

1989

Herschilderen van de diesel motorstellen in blauw en gele kleurstelling.

1989

Toevoegen van het opschrift "Airport City Express" op de blauwe motorstellen 595 - 600 (ex Sabena treinstellen) (24 september 1989).

1989

Vijftien I6-rijtuigen worden gewijzigd in ligrijtuigen Bc11 met nieuwe livrei blauw met roze band en rode lijn .

1989

Laatste loc van de reeks 60/61 buiten dienst (6005) (april 1989).

Tijdperk V (1991 tot 2007)

Periode Va (1991-2001)

1991

NMBS wordt autonoom overheidsbedrijf (21-03-1991).

1991

Oprichten van B-Cargo.

1991

Verschijnen van de Memling verbinding Brussel - Parijs met specifieke livrei (Memlingschildering).

1991

De AM75 808 doet dienst als publicitair platform voor VTM en krijgt een hemelsblauwe livrei met wolken.

1991

Start revisie Airport City Express treinstellen 595 - 600 en herschilderen in bordeaux (11 okt 1991 - 17-nov 1993).

1992

Toevoegen van een tussenrijtuig aan de AM Break en eerste AM motorstel met Memling livrei.

1992

In gebruik nemen van vijf gerestaureerde Wagon Lits P slaaprijtuigen als WL AB30 (tussen 11 mei 1992 en 5 juli 1994). (nrs 04530, 04531 , 04532, 04543 en 04554). (Uit dienst in 8 apr 2009). Verkocht aan het Nederlandse EETC (2012) (Euro Express Trein Charter). Later verkocht aan Duitse maatschappij MSM Partyzüge & Events (2016).

1992

Verschijnen van de eerste goederenwagens in B-Cargo groen (appelgroen) met het B-Cargo logo. (of was dit 1998?).

1993

Omvormen van de HLE 2130 voor het testen van de thyristor technologie en hernummeren als 1901. (?)

1993

Oprichten ABX n.a.v. herstructureren pakjesdienst NMBS in ABX LOGISTICS Worldwide nv/sa.

1993

Elektrificatie Lijn 43 Angleur - Marloie.

1993

Oprichten Euro Liège TGV voor het stationsproject van Luik-Guillemins (1993).

1993

Intercontainer en Interfrigo worden samengevoegd en vormen samen Inter-Interfrigo (datum onbekend).

1994

Laatste locomotief in gele schildering (2627) krijgt blauwe livrei (27 januari 1994).

1994

Eerste commerciële Eurostar verbinding Brussel-London via de Kanaal tunnel van Calais naar Folkestone (14 nov 1994).

1994

M3 rijtuigen definitief uit dienst.

1994

Uit dienst nemen van de laatste aanhangwagens type 734 (juni 1994).

1994

Definitief einde type 83 (8320) (1 juli 1994) (in dienst 1956).

1995

Omnummeren 2130 naar 1901 (25 januari 1995) (ombouw in 1993). (?)

1995

Stopzetten regelmatige TEE verbinding Brussel-Parijs (25 mei 1995).

1995

De TEE verbinding wordt vervangen door de TGV (23 januari 1995).

1995

Schilderen van de 1601 en 1602 in Memling livrei, de ene met gele driehoek, de andere met gele rechthoek.

1995

Uit dienst nemen van de laatste motorstellen types 50 en 53 (14-04-1995).

1995

De eerste gemoderniseerde rijtuigen (M4) verschijnen in New Look livrei (8 oktober 1995).

1995

Huur van NS locs voor werken aan de HST lijn reeks 76, livrei geel/grijs geel/groen en bruin.

1995

Het rokersgedeelte wordt aangegeven met een blauwe lijn alleen op de rijtuigen en de treinstellen met een groene en bordeaux livrei.

1995

Verschijnen van de witte livrei (vereenvoudigde New-Look) in het personen rijtuigenpark met de nieuwe I11.

1995

Eerste schrapping reeks 92 (18 april 1995) 9209 terug in dienst op 4 februari 1998 en uit dienst in 2001.

1995

In dienst nemen van eerste I 11-rijtuigen A en B (september 1995).

1995

Uit dienst nemen van de I3-rijtuigen.

1995

Elektrificatie Lijn 97 gedeelte Saint-Ghislain - Quiévrain.

1995

Vervangen van de treinstellen 595 - 600 naar luchthaven door treinstellen reeks 900.

1996

Openen van de HSL1 Brussel – Franse grens (2 juni 1996).

1996

Inzet van de Thalys op de verbinding Brussel-Parijs (3 juni 1996).

1996

De nieuwe motorstellen AM96 (1996-2000) worden in dienst genomen en introduceren de witte livrei (New Look).

1996

Aanpassen van de reeks 55 om op de HST lijnen te rijden, TVM livrei geel met rode lijn.

1996

Invoeren van het herstructureringsplan "STAR 21".

1996

Inzet van de Thalys op de verbinding Amsterdam - Brussel - Parijs (2 jun 1996) ?

1996

Einde inzet TEE inox rijtuigen op de verbinding Amsterdam - Brussel - Parijs en einde inzet SNCF CC 40100 (1 juni 1996).

1996

Eerste hoge snelheidslijn, HSL1, tussen Antoing en de Franse grens in gebruik (2 juni 1996).

1996

De geelblauwe schildering is verdwenen. Alle elektrische locomotieven zijn nu in het blauw, of was dit 1994 ?

1996

Elektrificatie Lijn 73 Deinze - Adinkerke (De Panne) - Franse grens (Dunkerque).

1996

Stopzetten klassieke internationale dagverbinding Parijs - Amsterdam (2 juni 1996).

1997

HSL1 wordt ingehuldigd (10 december 1997) en is volledig in dienst (14 dec 1997).

1997

Verschijnen van de eerste "Thalys" met hun livrei bordeaux en grijs (datum onbekend).

1997

Uitbaten van de HV "grill express" gekocht van de SNCF. Wit met rode deuren en blauwe lijn (datum onbekend).

1998

Leveren van de eerste loc reeks 13 (02 feb 1998). Laatste levering in 2001.

1998

In dienst nemen van de I11 stuurstandrijtuigen (mrt 98).

1998

Oprichten IFB (Inter Ferry Boats) als fusie tussen Interferry NV, Ferry Boats NV en NV Edmon Depaire SA (1 april 1998).

1998

Einde van de Memling verbinding (24 mei 1998) en vervangen door IC Oostende Keulen.

1998

Uit dienst nemen prototypes reeks 28 (ex reeks 20, ex type 120) (1 okt 1998) (in dienst 1950).

1998

Toevoegen van het opschrift "Brussels Airport Express" blauw / rood met een vliegtuig op vijf AM Breaks (datum onbekend).

1998

K3 definitief buiten dienst (vermoedelijk dec 1998).

1998

Verhuur van vier locomotieven 25.5 aan Lovers Rail in Nederland voor de Keukenhof Express (27 maart tol 24 mei 1998) en voor de Optio Express tussen Amsterdam en Haarlem (1998-1999).

1998

Schilderen van de goederenwagens 1415G5 (Fas) in 'B-Cargo'-groen. (Pantone 328C of tint turkoois). De gehuurde wagens dragen meestal hun originele kleuren (datum onbekend) (of was dit 1992).

1998

De reeks 25.5 neemt de diensten over van de reeks 15 tussen België en Nederland (datum onbekend).

1999

Verkoop van 632 1 , 6325, 6391 en 6393 aan ACTS Nederland (20 maart 1999).

1999

De New Look livrei wordt toegepast op de eerste klassieke dubbele AM motorstellen.

1999

De rijtuigen (I6) die uit groot onderhoud komen krijgen ook de livrei New Look (15A en 25B).

1999

In dienst nemen van de eerste locomotief reeks 77 (5 oktober 1999).

1999

Nieuwe livrei grijs en geel worden toegepast op de diesels reeks 77 .

1999

Verdwijnen van de pool TEN en verwijdering van het opschrift TEN op de rijtuigen.

1999

Einde reeks 18 (12 juli 1999).

1999

Einde testperiode reeks 1901 terug omgebouwd naar 2130 (rev 26-10-2011).

2000

Eerste homologatietesten Class 66 van HGK op het Belgische net (jan 2001).

2000

Sluiten van de stelplaats Antwerpen-Dam en openen van de werkplaats Antwerpen-Noord (21 mrt 2000).

2000

Eerste levering reeks 41 aan Hasselt (14 april 2000).

2000

Eerste dubbele diesel motorstel (4101) in witte livrei (14 april 2000).

2000

Einde elektrische trekduw M2 BDx (28 mei 2000) (of was dit 2003).

2000

Buiten dienst stellen van de 4903 (oudste motorwagen voor lijnstudie) (01 jun 2000).

2000

Liberaliseren van het spoor voor het vrachtvervoer door de EU (21 dec 2000).

2000

Sluiten centrale werkplaats Luttre en wagenwerkplaats Monceau (dec 2000). Openen nieuwe werkplaats Monceau .

2000

Elektrificatie Lijn 42 Rivage - Gouvy grens (Trois-Vierges) (25 kV 50 Hz) (datum onbekend).

2000

Nemen van de beslissing voor de installatie van een GSM-R netwerk (datum onbekend).

2001

Laatste kandelaar op Belgisch net verdwijnt op Lijn 162 (20 jan 2001).

2001

75 jaar NMBS (1926 - 2001).

2001

Buiten dienst stellen laatste Budds 134 en 143 (01 feb 2001).

2001

Buiten dienst stellen van de reeks 75 (ex reeks 65, ex type 213) (01 feb 2001) (in dienst 1982).

2001

Buiten dienst stellen van de reeks 71 (ex reeks 66, ex type 222) (01 feb 2001) (in dienst 1980).

2001

Bestellen tweede schijf reeks 77 (reeks 7791 tot 7870) (1 juni 2001).

2001

Geleidelijk schrappen reeks 70 (8 juni 2001).

2001

In dienst nemen lijn 147 tussen Fleurus en Auvelais (11 juni 2001).

2001

Afschaffen rokersafdeling op Eurostar (1 okt 2001).

2001

Uit dienst nemen laatste loc van de reeks 92 (9209) (dec 2001).

2001

Persvoorstelling eerste M6 rijtuig (14 dec 2001).

2001

In gebruik nemen van dubbele Franse sluitseinen op de reeksen 12 en 13 en aanbrengen van Magelan pictogrammen (datum onbekend).

2001

Heraanleg Fleurus - Auvelais lijn 147 Landen - Tamines - Auvelais (datum onbekend).

2001

Geleidelijk schrappen van de reeksen 71 en 75 (datum onbekend).

2001

Goudkleurige livrei op een loc type 16 op initiatief van een modeltrein fabrikant Marklin (datum onbekend).

2001

Sluiten van Antwerpen-Dam en in gebruik nemen van Antwerpen Noord (datum onbekend).

2001

Testen van livrei 'IJzeren Rijn' (datum onbekend).

Periode Vb (2002-2007)

2002

Laatste blauwe locomotief met geel slabbetje (2633) verliest trapezium na revisie (5 februari 2002).

2002

Verkrijgen veiligheidscertificaat voor privéoperator DLC (2 april 2002) à later Crossrail Benelux (2007).

2002

Elektrificatie van de lijn Athus-Meuse (19 nov 2002).

2002

Afschaffen van de binnenlandse treinen getrokken door diesellocomotieven.

2002

In dienst nemen van de hogesnelheidslijn HST 2 (Brussel-Luik).

2002

Definitief einde reeks 59 5916, 5917, 5926, 5941 en 5946 (1 juni 2002).

2002

Einde van de reeks 44 (ex type 604) (15 augustus 2002).

2002

Einde reeks 76 (ex NS) (14 december 2002).

2002

Einde reeks 80 (14 december 2002) (in dienst 1960). 8035 in dienst in de werkplaats in Schaarbeek als zwaar werktuig.

2002

Einde reeks 85 (31-05-2002) (in dienst 1956).

2002

Einde reeks 45 (ex type 605) (14 december 2002).

2002

Eerste stam M6 rijtuigen in reguliere dienst (19 november 2002).

2002

Reeks 13 toegelaten op SNCF net tot Saint-Louis (1301-1320 + CFL 3002-3020) (15 december 2002).

2002

Openen HSL2 (Leuven – Luik) (15 december 2002).

2002

Ontbinden van de pool Europ voor het goederen materieel (1 december 2002) (opgericht op 1 mei 1951)

2002

Elektrificatie Lijn 165 Libramont - Athus (25 kV 50 Hz), Lijn 166 Dinant Y Neffe - Bertrix (25 kV 50 Hz), Lijn 154 Namur - Jambes (1989) ,Jambes - Dinant (1990), Dinant - Neffe (2002).

2003

Gedeeltelijke liberalisering van het goederenverkeer (15 mrt 2003).

2003

Oprichten BeNe Rail International samenwerking NS en NMBS voor de distributie van internationale spoortickets (25 mrt 2003).

2003

Einde van de posttreinstellen APT AM54 (31 maart 2003).

2003

Overdracht eerste locomotieven reeks 62 naar Infrabel (van 1 april 2003) behalve 4 TBL2-locs naar B-Technics.

2003

Uit dienst nemen van de M2-rijtuigen uit de reguliere dienst (14 juni 2003).

2003

Uit dienst nemen van de reeks 51 (14 juni 2003) (in 1961) (datum onbekend).

2003

Voorlopig uit dienst nemen van de reeksen 52, 53 en 54. (jun - dec 2003) en vanaf 2002 geleidelijk naar Tuc Rail.

2003

Verdwijnen van de autoslaaptreinen die door de NMBS ingezet werden (26 sept 2003). (Camino Azul, Freccia del Sole, Azur Express, Fréjus-St-Raphaël).

2003

Uit dienst nemen van de reeks 91 (14 december 2003) (wordt nog in verschillende werkplaatsen voor B-Technics ingezet).

2003

Verdwijnen van de internationale nachttreinen en de autoslaaptreinen (14 dec 2003).

2003

Afschaffen van de internationale treinen Oostende - Keulen (14 dec 2003).

2003

In gebruik nemen van eigen GPS-systeem op een aantal locomotieven (dec 2003).

2003

Einde van de trekduw M2 voor dieseltractie (datum onbekend).

2003

Uit dienst nemen van de eerste I4 rijtuigen (datum onbekend).

2003

Inter-Interfrigo wordt Intercontainer Interfrigo NV (ICF) (datum onbekend).

2003

Einde aan de samenwerking met CIWL (datum onbekend).

2003

Verdwijnen van de stoomverwarming van de treinen (datum onbekend).

2003

De "minibar" dienst in de binnenlandse treinen wordt afgeschaft (datum onbekend)

2003

In dienst nemen van lijn 10 Kallo-Zuid en Zwijndrecht (datum onbekend)

2003

Uit dienst nemen van NMBS Eurostar 3101/3102 (datum onbekend)

2004

Afschaffen van het rokersgedeelte in de binnenlandse treinen (1 jan 2004).

2004

Afschaffen van de mini-bar in de IC treinen (1 jan 2004).

2004

De eerste treinbiljetten kunnen via internet afgedrukt worden. Eerste ticketautomaten worden in gebruik genomen. (2004)

2004

ICE toegelaten op HSL2 (1 jul 2004).

2004

(Definitief) uit dienst nemen van de K4 rijtuigen (12 dec 2004).

2004

Uit dienst nemen van de M2 rijtuigen (12 dec 2004).

2004

Inzet van opdruklocomotieven op de helling van Ans (Luik Guillemins) wordt stopgezet (12 dec 2004).

2004

Oprichten van Rail Infra Logistics (RIL), in 2009 wordt dit een 100% dochter van Xpedys (datum onbekend).

2004

Opening verbinding Lijn 165/1 Y Aubange - Athus Franse grens (Mont-Saint-Martin) (25 kV 50 Hz) (datum onbekend).

2004

In gebruik nemen aangepaste verbinding op L55 tussen Wondelgem en Zelzate (datum onbekend).

2004

Einde van het duiventransport naar Frankrijk (datum onbekend).

2004

Afschaffen van de gedrukte treingidsen (datum onbekend)

2005

Liberalisering van het goederenvervoer. Privéoperatoren kunnen goederentransport organiseren op het Belgische spoornet.

2005

Opsplitsing NMBS in Infrabel, NMBS (vervoerder) en NMBS Holding (1 jan 2005) (zie ook onderaan).

2005

Uit dienst nemen van de laatste reeks 84 (8441) in Antwerpen-Noord (24 mrt 2005). Loc 8441 wordt in 2018 opgenomen in de historische patrimonium van de NMBS.

2005

Verkrijgen van veiligheidscertificaat voor privéoperator SNCF Fret Benelux (SFB) (start 12 dec 2005).

2005

Uit dienst nemen van de I5 rijtuigen (datum onbekend).

2005

Elektrificatie Lijn 39 Welkenraedt - Montzen (datum onbekend).

2005

In dienst nemen van de reeks 98 voor de technische werkplaatsen (9801 en 9802) (datum onbekend).

2006

Afronden van de liberalisering van het goederenvervoer in de 15 lidstaten van de Europese Unie (EU) (1 jan 2006).

2006

Oprichten SIBELIT Samenwerking tussen NMBS, SNCF, SBB en CFL voor goederentreinen (04 apr 2006).

2006

Verkrijgen van het veiligheidscertificaat voor privéoperator Rail4Chem (jan 2006) (overgenomen door Veolia Cargo in feb 2008).

2006

Verkrijgen van het veiligheidscertificaat voor privéoperator Veolia Cargo Nederland (ex-Connex) (03 mei 2006).

2006

Eerste M6 stuurstandrijtuig werd geleverd (nov 2006).

2006

Verkrijgen van veiligheidscertificaat voor privéoperator EWSI (10 nov 2006).

2006

TRAXX van Bombardier rijdt haar eerste rit onder 3000V door Angel Trains (Alpha Trains op 1 jan 2010) (9 dec 2006).

2006

Verkrijgen van het veiligheidscertificaat voor TrainsporT AG (8 dec 2006) (opgericht in 2003 met zetel in Raeren) (eerste trein 30 apr 2007). Sinds 2010 actief onder de naam RTB Cargo. Overgenomen door Rurtalbahn Cargo Nederland (10 dec 2017).

2006

Aanleg verbindingsboog van Leuven (Wilsele - Holsbeek) (11 dec 2006).

2006

Voorzien van MUX Multiplex verbinding op 40 locomotieven van de reeks 27.

2006

Voorzien van GF-koppeling op 19 locomotieven reeks 27 aan de zijde van stuurpost 1 (2742 tot 2760) (start aug 2006).

2006

Uitrusten van elektrische locomotieven met airco in de stuurposten (uitgezonderd reeks 22, 23 en 25) (startdatum onbekend)

2006

Sluiten van het spoorwegmuseum in Brussel Noord (datum onbekend).

2006

Oprichten CFL-Cargo (2/3 CFL, 1/3 Arcelor Mittal) (datum onbekend).

2006

Verkrijgen van licentie voor 'Reibel' te Gent die de tweede Belgische privéoperator wordt (datum onbekend).

2006

In dienst nemen Lijn 36N tussen Brussel en Leuven (datum onbekend).

2007

Volledig Liberaliseren van het goederenvervoer (jan 2007).

2007

Verhuur van twee 25.5 aan Railion Nederland ondermeer verbindingen naar Venlo en Sittard (21 april 2007).

2007

Levering eerste TRAXX (E186 123 tot 125) reeks 28 voor Benelux (2801 tot 2803) (in dienst 15 augustus 2007).

2007

Start declasseren van één afdeling eerste klasse in AM86 en aanpassen zetels met groen kunstleer (datum onbekend).

2007

Veralgemeend invoeren van Magelan sluitlichten op alle locomotieven en aanbrengen van Magelan stickers naast de deuren (datum onbekend).

2007

Start installeren veiligheidssysteem TBL1+ op seinen en locomotieven (automatisch remsysteem) (datum onbekend).

2007

Fusie tussen DLC en Crossrail. Oprichting Crossrail-Benelux (datum onbekend).

2007

Licentie voor SNCF FRET Benelux dat in 2010 zal overgaan in Captrain Benelux (datum onbekend).

2007

Ombouw 40 motorstellen ex AM70TH, AM73 en AM74 naar City Rail (960-999) (datum onbekend).

Tijdperk VI (2008 tot - )

Periode VIa (2008-  )

2008

Invoeren van de nieuwe UIC nummercode (invoeren van NVR-nummer (nationaal voertuignummer of EVN Europees voertuig nummer) voor spoorvoertuigen).

2008

Verkrijgen veiligheidscertificaat voor privéoperator European Rail Shuttel (ERS) 100% filiaal van Maersk Line (02-2007) (start 09 maart 2008).

2008

Huur van 40 TRAXX'n bij Angel Trains (l Alpha Trains op 01-01-2010) reeks 28² (2804 tot 2843) (juni 2008) (inzet vanaf 8 september 2008).

2008

Oprichten Antwerpen Port Rail (AP Rail) (5 mei 2008) onafhankelijk havenoperator op initiatief van B-Cargo Group en het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen.

2008

Bestellen van 305 Desiro treinstellen bij Siemens (11 april 1908).

2008

Leveren van de reeks 57 met de 5701 tot 5705 (G2000) gehuurd bij Angel Trains Cargo (Alpha Trains op 01-01-2010) (3 juli 2008).

2008

Elektrificatie lijn 24 Montzen - Duitse grens (12 december 2008).

2008

Opstarten partnerschap tussen B-Cargo en ECR (Euro Cargo Rail (onderdeel van DB Schenker) (14 december 2008).

2008

In dienst nemen van Traxx 186 118 tot 121 door HSA voor Beneluxdiensten (14 december 2008).

2008

Reorganiseren van B-Cargo als B-Cargo Groep als private organisator van transport per spoor binnen de Vrachtgroep van de NMBS (B-Cargo Groep wordt in 2009 NMBS Logistics) (datum onbekend).

2008

Oprichten van B-cargo filiaal Xpedys voor het vervoer van bulkgoederen en half afgewerkte staalproducten (datum onbekend).

2008

Reorganiseren van IFB (Inter Ferry Boats) als vrachtgroep voor intermodaal containervervoer en terminaloperator (datum onbekend).

2008

Oprichten van OSR-France, filiaal van NMBS Logistics (later B-Logistics) (datum onbekend).

2008

Oprichten van Rail Force binnen Xpedys voor vervoer van automotive, chemicaliën en cellulose (datum onbekend).

2008

SBF (SNCF Fret Benelux) is actief in België met filiaal in Antwerpen (datum onbekend).

2008

In dienst nemen van Lijn 10, dubbel spoor en ook Gentboog genoemd (datum onbekend).

2009

Uit dienst nemen van de reeks 55 en verhuis van de gele machines naar Tuc Rail (2 februari 2009) (in dienst 1961).

2009

In ontvangst nemen van de eerste nieuwe reeks 18 met 1802 (28 februari 2009).

2009

Verkrijgen van het veiligheidscertificaat voor privéoperator ARF (Antwerp Rail Feeding), filiaal van RRF en eigendom van Genessee & Wyoming Inc (GWI). (23 maart 2009).

2009

Verkrijgen van het veiligheidscertificaat voor Crossrail Benelux (8 jan 2009) (start 2 april 2002).

2009

Verkrijgen van het veiligheidscertificaat voor DB Schenker Rail Nederland (27 april 2009) (start 17 april 2010).

2009

Uit dienst nemen van de HLE reeks 22, reeks 25 en reeks 25.5 (7 april 2009).

2009

Uit dienst nemen van de reeks 52, reeks 53 en reeks 54 bij Tuc Rail (17 april 2009). CFL 1602 is overgenomen en hernummerd in 202.020 door het TSP (1998).

2009

Traxx reeks 28 neemt diensten over van de reeks 25.5 naar Nederland (20 april 2009).

2009

Buitendienst stellen van de reeks 16 (april 2009 - laatste inzet mei 2009).

2009

De intermodale vervoersactiviteiten van NMBS Filiaal TRW (Train route Wagon ) worden overgenomen door IFB (1 mei 2009).

2009

Inter Ferry Boats (IFB) organiseert vervoer van maritieme containers en vervoer op het land. Train Route Wagon (TRW) wordt beheerder van het park spoorwegwagons voor verhuur en herstellingen (1 mei 2009).

2009

Buitendienst stellen van de reeks 15 (4 en 5 mei 2009 laatste inzet).

2009

Voorstelling van de nieuwe livrei voor de M5 met aangepaste binneninrichting (11 mei 2009). (Testrit 7 april 2009).

2009

In dienst nemen van de HSL3 Luik – Duitse grens (14 juni 2009).

2009

In dienst nemen van het eerste deel van de HSL4 Noord tot Brecht Noorderkempen (15 juni 2009).

2009

Uit dienst nemen (in park) van de reeks 73 (3 juli 2009). 7337 doet dienst in de wagenwerkplaats van Monceau.

2009

Opening van het vernieuwd station Luik-Guillemins (18-sept 2009) (1 mei 1842).

2009

Eerste testritten van de gereviseerde Breaks (oktober 2009).

2009

Eerste Traxx reeks 29 (E186 346 t/m 350) van Angel Trains (Alpha Trains op 01-01-2010) worden in dienst genomen (nov 2009).

2009

HSL4 Antwerpen - Nederland wordt in gebruik genomen (13 december 2009).

2009

Oprichten van COBRA (Corridor Operations Belgium Rail), samenwerking van B-Logistics met met DB Schenker Rail (1 dec 2009) (einde 10 dec 2017).

2009

Alle spoorvoertuigen zijn geschikt voor het gebruik van het GSM-R netwerk (eind 2009).

2009

Oprichting NMBS Logistics in de plaats van NMBS vrachtgroep (en van B-Cargo Groep als onderdeel van de Vrachtgroep) (datum onbekend).

2009

Verkrijgen van een veiligheidscertificaat voor privéoperator Captrain Belgium (Captrain Benelux) dat SNCF FRET Benelux heeft overgenomen (4 dec 2009). (eerste trein in België op 6 januari 2010). Captrain Benelux N.V. is de overkoepelende spoorwegmaatschappij en is het voormalige ITL.Benelux. Veolia Cargo Nederland is opgegaan in Captrain Nederland.

2010

Einde van de reeks 82 (overgedragen aan Tuc Rail, OSR en Infrabel (sneeuwploeg) (februari 2010). 8250 in dienst van de TW Antwerpen Noord als zwaar werktuig.

2010

Veiligheidscertificaat voor ERS Railways op het Belgische spoorwegnet uitgereikt (02 maart 10) (start 9 maart 2008).

2010

175 jaar Spoorwegen in België (5 mei 2010).

2010

Veiligheidscertificaat voor ECR Euro Cargo Rail (01 juni 2010) (start 6 mei 2011) (later DB Shenker Euro Cargo Rail).

2010

Uit dienst nemen van de Benelux ICR Bs stuurstandrijtuigen (30 juni 2010).

2010

Verkrijgen van het veiligheidscertificaat voor privéoperator N.V. Eurostar Limited (01 september 2010).

2010

Invoeren van het NVR-nummer (National Vehicle Register) en AVE-code (Afkorting van de exploitant van het voertuig) op locomotieven van de NMBS. Het nummer en de code worden aangebracht op de zijkant van de loc (03 oktober 2010).

2010

Bekomen van veiligheidscertificaat voor 'OSR France' (19 november 2010) als filiaal van B-Cargo (later B-Logstics).

2010

Veiligheidscertificaat voor Railtraxx (13 dec 2010) (start 04 aug 2011).

2010

Veiligheidscertificaat NMBS Logistics (21 december 2010) (start 01 februari11).

2010

Railtraxx krijgt veiligheidscertificaat voor het Belgische net (22 december 2010) (opgericht juni 2010).

2010

Oprichten van OSR (On Site Rail), filiaal van IFB en op haar beurt filiaal van NMBS (later NMBS-Logistics) (datum onbekend).

2010

Euro Liège TGV wordt Eurogare nv en is een dochteronderneming van de NMBS-Holding en de Gewestelijke Investeringsmaatschappij van Wallonië (SRIW) (datum onbekend).

2010

Liberalisering internationaal reizigersvervoer (datum onbekend).

2011

Oprichting van 'NMBS-Logistics nv' in de plaats van 'NMBS-Logistics'. Overdracht van locomotieven van de NMBS.

2011

B-Cargo verdwijnt en wordt opgenomen in NMBS-Logistics (1 feb 2011).

2011

Intercontainer Interfrigo NV (ICF) gaat failliet (1 februari 2011).

2011