Indeling in tijdperken en Belangrijke feiten bij de Belgische Spoorwegen

 

Toelichting

 • De indeling in tijdperken is gebaseerd op de NEM-normen (NEM 802B).
 • De indeling bij het weergeven van belangrijke feiten bij de Belgische Spoorwegen is samengesteld op basis
  van informatie die verzameld werd uit tijdschriften, boeken en het internet. 
 • De meeste gegevens hebben betrekking op tijdperk III tot heden. Dit wil echter niet zeggen dat voor 1946
  niets gebeurde. Integendeel, alleen werd over deze periode minder informatie verzameld en op systematische
  wijze bijgehouden We hopen deze informatie geleidelijk te kunnen aanvullen met nieuwe belangrijke feiten.
 • Niet alle vermeldingen zijn even spectaculair. Sommige feiten zijn eerder details en spelen geen enkel belang
  in de geschiedenis van de spoorwegen. Ze worden wel opgenomen in de tabel omdat ze voor sommigen wel
  belangrijk kunnen zijn.
 • Soms spreken bronnen elkaar tegen. Een verschil van enkele jaren voor een zelfde feit komt regelmatig voor.
  Wij hebben getracht er het beste van te maken. Ook de data voor in- en uit- dienst nemen (en schrapping) zijn
  niet steeds even duidelijk. Je moet uitgaan dat deze data vaak alleen een periode weergeven en nooit een exact tijdstip willen aanduiden.
 • Deze tabel wordt regelmatig bijgewerkt of verbeterd. Elke rechtzetting of aanvulling is daarom steeds van harte welkom via de contactpagina. 

  Naar de Tabel > klik hier