Artikelindex

Schildering TDD en TDE

De trekduw stuurstandrijtuigen voor dieseltractie zijn eerst groen. Ze hebben een overwegend geel front met geel rond de ramen en een horizontale gele band onder de koplampen. De frontlampen en tussen de lampen is een groen vlak geschilderd. In het midden staat een geel B-logo. Het geel loopt schuin naar onder over in de zijkant. Op de zijwand is een kort geel vlak in de vorm van een parallellogram  aangebracht.

De trekduw stuurstand voor elektrisch tractie heeft een geel front dat overloopt in de zijkanten tot voorbij het eerste zijraam van de stuurpost. Ter hoogte van de koplampen loopt een band in hetzelfde groen als de rest van het rijtuig. Boven de frontlampen is een dunne horizontale lichtblauwe bies aanwezig die eindigt onder de zijramen.

Vanaf 1981 werden de rijtuigen geleidelijk in bordeaux geschilderd met een witte brede band onder de ramen. Gewoonlijk werd dit uitgevoerd naar aanleiding van een grondige onderhoudsbeurt.

De schildering op het front van de trekduw stuurstand voor dieseltractie bleef onveranderd. Alleen het B-logo op het front werd in xxx geschilderd. De hoeken van de rijtuigen behielden eveneens hun gele kleur en geel/rood voor het AB-rijtuig aan de kant van de eerste klasse. Bij de stuurstand voor elektrische tractie verdween de blauwe band op het front en tussen de frontlampen werd het B-logo zwart geschilderd. De hoeken van de rijtuigen werden nog steeds voorzien van een lichtblauwe markering.

De schildering van de volgrijtuigen voor TDD en TDE

De M2 rijtuigen voor diesel trekduw zijn aanvankelijk groen geschilderd. In de loop van de jaren '80 kregen ze eveneens een bordeaux kast. Ze hebben gele verticale herkenningsbalken op de vier hoeken van de kast, die op de frontzijde en de zijkant is aangebracht. De gele band is 1,5 m hoog en 0,3 m breed. Bij het AB-rijtuig zijn rode dwarsstrepen op de gele balken langs de A-kant aangebracht.

De M2 trekduwrijtuigen voor elektrische tractie hebben aanvankelijk een groene kleur. Midden jaren '80 werden ze bordeaux geschilderd. Ze hebben lichtblauwe verticale herkenningsbalken op de vier hoeken van de kast, die zowel op de frontzijde als op de zijkant is aangebracht. De afmetingen zijn normaal 1,5 m hoog en 0,3 m breed.

De rijtuigen van TDD-treinen mogen niet in TDE-treinen ingezet worden. Het omgekeerde is wel toegestaan. Daarenboven moet bij TDD-stellen het M2 AB-rijtuig verplicht met de A-kant tegen de HLD diesellocomotief komen. Dit heeft te maken met de bedrading.