39 4 Seinen Tweestandenstelsel kandelaar Florenville 4509 L165 km93,8 07 08 1992 AV 2 A3255   Copy

Tot in de jaren 1990 bestonden in België het tweestandenseinstelsel en het driestandenseinstelsel naast elkaar. Deze seinen zijn intussen vervangen door moderne lichtseinen. Wie heimwee heeft naar deze oude seinen vindt in dit artikel een beschrijving en het gebruik van deze seinen terug.                                                                                            .

012 CRW 1432   Copy

Naast het Belgisch armseinstelsel dat nog tot in de jaren negentig actief was, komt in dit deel het Belgische lichtseinstelsel aan bod. Hierin wordt ingegaan op verschillende soorten lichtseinen en hun betekenis. In een andere bijdrage worden deze seinen in model besproken.                                                                                                                  .